O NÁS

Činnost:

Cílem společnosti FOUNDRY & MACHINING je uspokojit požadavky zákazníků ze zpracovatelského průmyslu. Jedná se o pokrytí úhrnnými dodávkami strojírenské produkce. Vyrábíme zakázkově, tj. dle specifikací klienta, nejčastěji na základě dodané výkresové dokumentace, nejvíce pak v kusových, malých, až středních sériích. Sortimentně se zaměřujeme převážně na odlitky, svařence, výkovky včetně jejich obrábění a případné montáže.

Naše aktivity pojímáme jako dodávky finálně obrobených či dokonce již smontovaných polotovarů, a to s maximem možných povrchových úprav. Tyto povrchové úpravy, např. galvanické nebo žárové zinkování, pocínování, eloxování, moření, pokovení, lakování apod.. mohou také tvořit součást naší dodávky.

Stupeň finalizace daného polotovaru závisí na konkrétním požadavku klienta.

F & M směřuje své výrobky k zákazníkům, kteří působí v nejrůznějších zpracovatelských oborech, zejména pak v dřevozpracujícím, papírenském, potravinářském, chemickém, železničním či automobilovém průmyslu – a to jak v tuzemsku, tak také na zahraničních trzích.

Našim zákazníkům chceme nabízet komplexní služby, proto nenabízíme jen jednotlivé druhy výrobků, nýbrž řešení takřka „od prvotní myšlenky po uvedení do provozu“. Pro nalezení optimálního řešení nás kontaktujte již v době uvažování o Vašich projektech či počátečních konstrukčních návrzích.

Technický servis a služby:

Se zákazníkem spolupracujeme při odlaďování vzorkových kusů a konáme průběžný dohled nad sériovou výrobou. Jsme připraveni pomoci při realizaci technologicko-výrobních změn v průběhu výroby. Také zajišťujeme potřebné technické specifikace a průvodní dokumentaci k prodávaným kusům či sestavám, včetně protokolů o měření.

Dokážeme Vám také pomoci i v případě, potřebujete-li vyrobit dílec a máte pouze fyzický polotovar (ať už surový či obrobený), model, zápustku, kdy existuje neúplná nebo neexistuje žádná výkresová dokumentace.

Zde nabízíme výčet našich hlavních kroků při spolupráci:

  1. Zpracování kalkulace a poskytnutí nabídky dle individuálně zaslané poptávky.
  2. Zhotovení modelového zařízení, přípravků, měřidel či jiných pomocných předvýrobních komponent
  3. Výroba surového materiálového polotovaru či jiné strojírenské sestavy dle zadané technické dokumentace.
  4. Provedení dokončovacích procesů a prací tak, aby mohl být materiál postoupen dalším výrobním operacím. Jedná se například o provedení tryskání, tepelného zpracování a povrchových úprav.
  5. Opracování – můžeme zrealizovat jako částečné (hrubování, kdy si finální operace provádí zákazník sám), nebo i kompletně finální u nás (s provedením všech předepsaných operací). Je-li požadováno, dodáme i měřící protokoly čí další doprovodné dokumenty (atesty apod.)
  6. Příprava k expedici (konzervace, zabalení a uložení do přepravních obalů)
  7. Doprava k zákazníkovi.

Pokud bychom Vám mohli být ještě více nápomocni při realizaci Vašich potřeb, telefonujte nebo pište – rádi uvítáme Vaše podněty.