PŘEDSTAVENÍ FIRMY - VIZE A CÍLE

Společnost FOUNDRY & MACHINING, s.r.o. vznikla počátkem roku 2010 jako nový podnikatelský záměr výrobního charakteru. Sídlo i místo podnikání je situováno v Holešově (Zlínský kraj, Česká republika).

Náš dosavadní záběr zahrnuje kooperační opracování strojírenských součástí z železných i neželezných materiálů. Za období roku 2010 až 2011 jsme obrobili zhruba 60 tun materiálu v různé sortimentní skladbě (sériové odlitky, svařence, normalizované profily, nestandardní dílce k přepracování).

Od letošního roku je naším cílem zajišťování komplexních dodávek pro strojírenství. Hodláme jednak pokračovat v rozvoji strojního obrábění, přičemž máme také v úmyslu podpořit naši výrobu zajišťováním materiálů (odlitků, svařenců a výkovků) „vlastními silami“. Rozšíření našich činností o před a poprodejní služby tak považujeme za přirozené a logické.

Dodáme Vám výrobky dle Vašeho individuálního požadavku. Potřebujete zhotovit pouze jeden kus? Nebo máte naopak širší spektrum artiklů či sestav z různých materiálů, které se zhotovují odlišnými výrobními technologiemi? Pak jsme tu právě pro Vás.