OBROBKY

Materiály:

F&M obrobky Obrábíme převážně třískově frézováním a soustružením jak pomocí klasických, tak také CNC strojů: odlitky, svařence, výpalky, výkovky, výlisky, nebo normalizované polotovary „z přířezu“. Materiálově jde o železné (oceli a litiny – nízko, středně i vysoce legované včetně nerezů), ale rovněž o neželezné kovy (slitiny hliníku, hořčíku, mědi či zinku).

Provádíme také ostatní běžné strojní operace – broušení, vrtání včetně závitování, protahování, drážkování.

Hmotnosti, velikosti a výrobní série:

Vyráběné obrobky mají různou velikost a četnost (od malých rozměrů s jednotkovou hmotností cca 0,1 kg/ks, až po objemné, jedno- či středně kusové série, váhově vymezené cca do 500 kg/ks, u svařenců až do cca 1000 kg/ks.

Samozřejmostí je výroba obráběcích, upínacích a měřících přípravků.
VÝSLEDKY:

Kokila


Polotovar: odlitek
Materiál: ocel ČSN 15128
Rozměry: Ø 630 x L = 1.700 mm
Hmotnost obrobku: 2.550 kg/ks
Použití: Licí kovová forma

F&M obrobky F&M obrobky F&M obrobky

Kotouč


Polotovar: výpalek
Materiál: ocel dle ČSN 14 220
Povrchová úprava: nitridace
Rozměry: Ø 379 x L = 28 mm
Hmotnost obrobku: 16 kg/ks
Použití: díl stroje

F&M obrobky F&M obrobky

Podložka tahače


Polotovar: výpalek
Materiál: ocel dle ČSN 12050
Rozměry: 37 x 225 x 265 mm
Hmotnost: 13 kg/ks
Použití: díl licí formy

F&M obrobky F&M obrobky F&M obrobky

Kolo řemenice


Polotovar: výpalek
Materiál: ocel dle DIN 16MnCr5
Rozměry: Ø 506 x L = 40 mm
Hmotnost obrobku: 10 kg/ks
Použití: díl stroje

F&M obrobky F&M obrobky

Spodní deska (+ drobné středící kostky a zarážky)


Polotovar: výpalek
Materiál: ocel ČSN 12050
Rozměry: 130 x 750 x 800 mm
Hmotnost obrobku: 550 kg
Použití: Základní deska pro licí kokilu

F&M obrobky F&M obrobky F&M obrobky

Držák


Polotovar: výpalek
Materiál: ocel ČSN 12050
Rozměry: 45 x 190 x 190 mm
Hmotnost obrobku: 7 kg
Použití: Vymezovací úchytka na upínací desce

F&M obrobky

Zpět na úvod